โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ [1011202004]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 07/10/2562
[7617/49548]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]